Renovering

Få indflydelse - meld dig ind i en arbejdsgruppe!

I løbet af efteråret 2020 bliver der indkaldt til 4 temamøder, hvorefter der oprettes arbejdsgrupper indenfor hvert tema.

Som beboer kan du melde dig ind i en arbejdsgruppe og være med i arbejdet og planlægningen indenfor hvert tema. Herunder kan du se de fire temaer. Datoer for temamøder, mere information om de enkelte temaer osv. bliver opdateret her på siden løbende.

Tema 1

Facader og
altaner

Temamøde

Torsdag 13. august 2020, kl. 18.30-20.30
Adresse: Festsalen, Hedemarksvej 10

Se eller gense slides fra temamødet her: Temamøde 1, Facader og altaner

Arbejdsgruppe møde

Torsdag 3. september 2020, kl. 17.00-19.00

Tema 2

Opgange, indgangspartier og tilgængelighedsboliger

Temamøde

Torsdag 20. august 2020, kl. 18.30-20.30
Adresse: Festsalen, Hedemarksvej 10

Se eller gense slides fra temamødet her: Temamøde 2, Opgange, indgangspartier og tilgængelighedsboliger

Arbejdsgruppe møde

Torsdag 10. september 2020, kl. 17.00-19.00

Se og læs slides fra arbejdsgruppemødet her:
Arbejdsmøde – Opgang, indgang og tilgængelighedsboliger

Tema 3

Stuelejligheder og
private haver

Temamøde

Torsdag 27. august 2020, kl. 18.30-20.30
Adresse: Festsalen, Hedemarksvej 10

 

Arbejdsgruppe møde

Onsdag d. 23. september 2020, kl. 17.00-19.00

Tema 4

Friarealer, infrastruktur og fælleshus

Temamøde

Onsdag 18. november 2020, kl. 18.30-20.30
Adresse: Festsalen, Hedemarksvej 10

Arbejdsgruppe møde

Tirsdag d. 15. december 2020, kl. 17.00-19.00

Hvad er en fysisk helhedsplan?

Hedemarken står i de kommende år overfor en gennemgribende renovering.

En stor renovering af AKB Hedemarken er nødvendigt, da vigtige bygningsdele har udtjent deres levetid. Samtidigt skal bebyggelsen sikres for fremtiden med en række miljøforbedringer.

Der skal derfor udarbejdes en helhedsplan for afdelingen.

En helhedsplan er en stor samlet plan, som ikke alene indeholder udskiftning af nedslidte bygningsdele, men også markante forbedringer af både bygninger og udearealer.


Helhedsplanen for renovering af AKB Hedemarken tager  udgangspunkt i de  eksisterende kvaliteter som allerede findes: de markante tage, det hvide murværk, og alt det grønne.

Muligheder for socialt samvær og mødesteder skal også udbygges både ude og inde.

Som en del af helhedsplanen ombygges boligerne i 12 opgange i etagehusene. Der etableres elevator og alle boligerne moderniseres, så AKB Hedemarken fremover også kan opfylde behovet for større boliger til eksempelvis børnefamilier.
Som noget helt særligt udføres et stort solenergianlæg på alle tagene i Hedemarken så vi i fremtiden vil være  selvforsynende med strøm.

Landsbyggefonden og Albertslund Kommune støtter helhedsplanen.

Visionen

 • Plads til alle – hele livet
 • Asbestfrit boligområde
 • Mindre energiforbrug til opvarmning
 • Bedre indeklima
 • Altaner til alle
 • Haver til stueboliger
 • Vedvarende energi, elektricitet fra sol
 • Bedre tilgængelighed i fællesarealer
 • Forbedret trafikforhold for gående, cykler og biler
 • Bedre orientering, belysning og adgangskontrol
 • Aktivitetshus
 • Større biodiversitet og mere natur

Helhedsplanen indhold

Helhedsplanen er støttet af

Landsbyggefonden. Det er ikke muligt at ændre på de overordnede rammer for renoveringen, fordi de er fastsat af Landsbyggefonden, men I kan som beboere komme med forslag til f. eks. haver, udearealer og fælleshus. Helhedsplanen for renovering i AKB Hedemarken indeholder følgende elementer:

Genhusning

Det er kun beboere der bor i de 12 opgange, som skal ombygges til tilgængelighedsboliger eller i de 108 stueboliger hvor gulvet skal skiftet, som skal genhuses. Beboere i de 36 boliger som bliver sammenlagt skal permanent genhuses.

Beboere i de 96 boliger, som ombygges til tilgængelighedsboliger, kan frit vælge mellem midlertidig- eller permanent  genhusning.

Ombygning af tilgængelighedsboliger vil vare ca. 6 måneder pr. lejemål. Beboere i de øvrige 108 stuelejligheder i etagehusene, skal midlertidigt genhuses imens gulvet udskiftes. Udskiftning af gulve i stuelejligheder i etagehusene vil vare ca. 6 uger pr. lejemål.

Alle andre beboere i afdelingen skal ikke genhuses under renoveringen.

Hele genhusningsforløbet med koordinering af praktiske forhold, muligheder og løsninger varetages af AKB´s genhusningsteam, i tæt dialog med hver enkelt beboer.

Hvad skal der ske?

• Tag og facade renoveres og efterisoleres
• Etablering af solceller
• Altaner til boliger i etagehuse og nye værn
• Opgange og trapperum renoveres
• Entrédøre og dørtelefoner i opgange
• Etablering af cykelparkering
• Etablering af tilgængelighedsboliger, 12 opgange
• Renovering af ventilationsanlæg
• Nye gulve og køkkener i stuelejligheder i etagehusene
• Fælles udearealer og private haver renoveres
• Fælleshus

Boligudbud

105 eksisterende boliger omdannes til 96 moderne boliger i etagehusene (36 boliger udgår). De 12 opgange som skal ombygges til tilgængelighedsboliger er markeret med orange på illustrationen nedenfor.

De nye boliger kommer til at bestå af
• 12 styk 2-værelses på 70 m2
• 12 styk 3-værelses på 100 m2

Økonomi

De renoveringsarbejder, som indgår i helhedsplanen, koster i alt ca. 647 millioner kr. Landsbyggefonden støtter helhedsplanen med billige lån og huslejestøtte. Huslejestøtten bliver anvendt for at modvirke noget af huslejestigningen.

Samlet set betyder det, at huslejen i Hedemarken stiger, men ikke så meget, som hvis afdelingen skulle optage et normalt renoveringslån. Huslejestigningen for helhedsplanen vil være ens for alle boliger. Afdelingens gennemsnitlige
husleje er på (pr. 01-01-2020): 862 kr./m2

HUSLEJE MED HELHEDSPLAN: Ved godkendelse af helhedsplanen med støtte, vil den nye husleje blive på: 930 kr./m2. Dette medfører en huslejestigning på 8%.

HUSLEJE UDEN HELHEDSPLAN: Ny husleje ved udførelse af de nødvendige renoveringstiltag uden støtte fra Landsbyggefonden vil blive på: 1.151 kr./m2. Dette medfører en huslejestigning på ca. 28%

Tidsplan