Beboerdemokrati

Medlemmer af AB

Formand:
René Løfqvist, formand@hedemarken.dk

Medlemmer:
Anne Rasmussen
Charlotte R. Andersen
Christina Madsen
Irene Kann
Jørn Ipsen
Millie Jensen
Mohamed Moumou
Natascha Søndergaard
Stig Larsen
Stiig Schønveller

Suppleanter:
1. Stella Andersen
2. Stephane Kristiansen

René, AB Formand
Jørn, AB
medlem
Stiig S., AB medlem
Natascha, AB medlem
Stig L., AB medlem

AB møder

Alle beboere i Hedemarken kan overvære møderne i Afdelingsbestyrelsen, der finder sted kl. 18-21:30 hver 3. mandag i måneden (på nær juli) i Festsalen, Hedemarksvej 12

Du kan her læse alle godkendte og foreløbige referater fra møderne HER


Afdelingsmøde

Afdelingsmødet er der, hvor Hedemarkens beboere har direkte medindflydelse på beslutninger og valg til afdelingsbestyrelsen.

Næste afdelingsmøde : Tirsdag d. 10. maj 2022


Udvalg under AB

Under afdelingsbestyrelsen er der en række udvalg, der arbejder mere i dybden med f.eks. legepladserne, beboerfester og meget mere. KLIK HER


Beboerdemokrati

Få et overblik over beboerdemokratiet i Hedemarken. KLIK HER