Referater og vedtægter

Vedtægter AKB Albertslund

Vedtægter Boligselskabet AKB-Albertslund

 

Referater fra AB møder

2022

2022.01.17. AB møde referat

2022.02.28. AB møde referat

2022.03.21. AB møde referat

Referater fra Afdelingsmøder

2020

D. 25. Februar 2020, Musikteatret Albertslund

D. 8. September 2020

2019

14.03.2019

25.04.2019

 

Referater fra Udvalg

Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering / Råderetskataloget

 

BL’s 9. kreds

Festudvalget

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

Genbrugsplads/affald

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

25.01.2023

28.11.2022

22.08.2022

Kommunikationsudvalg

 

Legepladsudvalg

Lokaleudvalg

 

Nabohjælp Udvalg

Repræsentantskabet AKB Albertslund

Repræsentantskabet KAB

Vaskeriudvalg