Beboerdemokrati i Hedemarken

Hvad er beboerdemokrati?

Din mulighed for indflydelse

Som beboer er du være med til at bestemme alt fra økonomi til nye legepladser og renoveringsprojekter.

Du har som beboer indflydelse på de beslutninger, der træffes i din boligafdeling. Det kræver blot, at du møder op og bruger din stemme på afdelingsmødet. 

Hvad er Afdelingsmødet?

Hedemarkens øverste myndighed

Alle boligafdelinger skal holde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed.

På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv har mulighed for at stille forslag til afstemning.

Hvordan bliver jeg medlem af AB?

Du stiller op til valg ved et Afdelingsmøde

Nye medlemmer til Afdelingsbestyrelsen bliver valgt på Afdelingsmødet.

På mødet kan alle myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Hvorfor skal jeg deltage i beboerdemokratiet?

For at få indflydelse på, hvad din husleje går til

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles.

Du kan igangsætte sociale aktiviteter eller deltage i udvalg og få indflydelse på hvordan legepladser, beboerlokaler, renovering (og meget mere) skal udvikles.

Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et godt sted at bo.

Beboerdemokrati er kun et rigtigt demokrati, hvis folk deltager i afstemninger osv.

Hvorfor skal jeg stemme?

For at få indflydelse på, hvem der sidder i Afdelingsbestyrelsen

Du skal stemme, fordi det er din ret og fordi du har mulighed for at sørge for at en kandidat med dine interesser sidder i afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen skal repræsentere ALLE i AKB Hedemarken, derfor er det også vigtigt, at der er forskellige slags mennesker i afdelingsbestyrelsen.

Hvad er AB?

AB står for Afdelingsbestyrelsen og er gruppe valgte beboere, der har indflydelse på drift, økonomi og udvalg i Hedemarken

Afdelingsbestyrelsen er din mulighed for indflydelse på Hedemarkens udvikling.

Afdelingsbestyrelsen består af beboere fra Hedemarken.

Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen er valgt ind af de andre beboere i Hedemarken.

Afdelingsbestyrelsen tager sig af mindre beslutninger, og forbereder de større beslutninger, som alle beboerne skal være med til at træffe på afdelingsmøderne.

Hvad laver man i AB?

Som medlem af Afdelingsbestyrelsen deltager du i møder og træffer beslutninger

Afdelingsbestyrelsen mødes en gang om måneden, den tredje mandag i måneden, kl. 18.

På mødet snakker man om, hvordan det går i afdelingen. Måske er der nogle problemer, der skal tages stilling til, og mindre beslutninger om penge og forandringer bliver truffet.

Hvad bestemmer AB?

Afdelingsbestyrelsen bestemmer hvad afdelingens penge skal bruges på (efter Afdelingsmødet har godkendt budgettet)

Afdelingsbestyrelsen kan tage mindre beslutninger. Blandt andet hvordan de aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført.

Det lyder måske svært, men det betyder, at det er afdelingsbestyrelsen, der arrangerer markedsdag, fastelavn, EID fest og juletræstænding.

Du er også med til at finde ud af, hvordan en ny legeplads skal se ud, eller hvilke lokaler beboerne kan bruge til f.eks. en syklub, dartklub, fællesspisning eller andre sjove ting.

Kan alle stille op til valg?

Alle over 18 med adresse i Hedemarken

Alle beboere i AKB Hedemarken over 18 kan stille op. Det kræver ikke, at du ved eller kan noget særligt i forvejen – kun at du har lyst til at være med.

Møderne foregår på dansk, så derfor skal du kunne forstå og tale dansk.

Skal man kunne noget særligt, for at sidde i AB?

Næh, det skal man ikke

Du skal have lyst til at være med, men ud over det, er der ikke nogle krav. Du behøver altså ikke have tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde eller vide en masse om økonomi.

Der er kurser du kan komme på, som introducerer dig til, hvordan budgetter fungerer, beboerdemokratiets opbygning osv. Læs mere om kurserne her.

Herunder kan du se to infografikker, som vi har lånt af vores søsterorganisation AKB København.