Udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening


Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist, Christina Madsen, Charlotte Andersen

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Nabohjælp Udvalg

Nabohjælp udvalget arbejder på at sprede kendskab til projekter, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden. Eksempelvis Nabohjælp og Operation Mærkning.

Tovholder: Stephane Kristiansen
Charlotte Andersen, Jørn Ipsen


Festudvalg

Hedemarkens Festudvalg står bag en række af vores feste traditioner i Hedemarken: Markedsdag, Sankt Hans, Julefest, fastelavn mm.

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Anne Rasmussen, Mohamed Moumou, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Udenfor afdelingsbestyrelsen: Brian Henriksen, Heidi Løfqvist, Dilan Koyuncu

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Hedemarkens Boligsociale Udvalg består af 5 medlemmer af Afdelingsbestyrelsen, der i tæt samarbejde med Hedemarkens to boligsociale medarbejdere og ABC, bestemmer de overordnede linjer og mål for det boligsociale arbejde i Hedemarken.

Tovholder: Søren Holm (EK)
Christina Madsen (AB), Stig Larsen (AB), Mohamed Moumou (AB), Anne Rasmussen (AB), Irene Kann (AB)

Lone Kaas (HINT, AKB), Laura von der Maase (HINT, AKB)

Andreas Mørch (ABC)

Kontakt: sho@kab-bolig.dk


Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalgets opgave er at udarbejde overordnede linjer for kommunikation i Hedemarken.

Tovholder: Laura von der Maase
René Løfqvist, Stig Larsen, Natascha Sønderskov, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Kontakt: lauma@kab-bolig.dk


Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist, Christina Madsen, Mohamed Moumou,  Stiig Schønveller, Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Irene Kann, Stephane Kristiansen, Millie Jensen, Anne Rasmussen

Uden for bestyrelsen: Øyvind Holm, Jannie Hansen, Søren Olsen

Projektleder: Haroon Kalyal Javad (KAB)


Lokaleudvalg

Lokaleudvalget sørger bl.a. for, at beboerlokaler og lignende er velindrettede og indbydende.

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Mohamed Moumou, Stig Larsen, Jørn Ipsen, Christina Madsen, Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Legepladsudvalg

Når der skal indkøbes nye ting til Hedemarkens mange legepladser, er det Legepladsudvalget der står bag.

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stiig Schønveller, René Løfqvist, Charlotte Andersen, Natascha Sønderskov

Kontakt: sho@kab-bolig.dk


Genbrugsplads/affald

Genbrugsudvalget står blandt andet for udvikling og planer for genbrugspladsen i Hedemarken.

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen, Stiig Schønveller, Irene Kann

Kontakt: sho@kab-bolig.dk


Repræsentantskabet AKB Albertslund

René Løfqvist, Mohamed Moumou, Christina Madsen, Natascha Sønderskov, Stig Larsen
Suppleant: Stiig Schønveller


Repræsentantskabet KAB

René Løfqvist, Christina Madsen
Suppleant: Natascha Sønderskov


BL’s 9. kreds

Stig Larsen, Christina Madsen
Suppleant: Anne Rasmussen