Afdelingsbestyrelsesmøde

AB møde

Vil du overvære mødet?

Hvis du vil overvære det næste AB møde, mandag d. 19. april kl. 18-21:30, skal du skrive en e-mail til René Løfqvist, formand for afdelingsbestyrelsen i Hedemarken på formand@hedemarken.dk.

SENEST D. 15. april kl. 16.

Herefter får du tilsendt et link til mødet, der foregår på Microsoft Teams.

Gæster der overværer et møde, har hverken tale- eller stemmeret til mødet.

Har du et punkt til dagsordenen?

Har du et punkt til dagsordenen for AB mødet, skal du ligeledes skrive en e-mail til René Løfqvist, formand for afdelingsbestyrelsen i Hedemarken på formand@hedemarken.dk.

SENEST D. 15. april kl. 16.

Bemærk, at hvis du selv vil præsentere dit punkt (og dermed have taleret under dette punkt), skal du skrive det i din henvendelse til René.