Hedemarkens Initiativ for Naboskab og Trivsel

Vi er Hedemarkens boligsociale team. Vi arbejder for at skabe gode fællesskaber, fortælle de gode historier, og i i det hele taget at gøre det sjovt og rart at bo i Hedemarken. Vi hjælper også til, hvis nogen har brug for en hånd med fx jobsøgning, kontakt til kommunen og den slags.