fbpx

Afdelingsbestyrelsen

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Brian Henriksen

Camilla Fog Schønveller

Christina Madsen

Mohamed Moumou

Natascha Sønderskov

Søren Olsen

Zabiolah Abdulwahab

Øyvind B. F. Holm

René Løfqvist, formand. E-mail: formand@hedemarken.dk

Stiig Schønveller, næstformand

Valg til afdelingsbestyrelsen

Næste valg er 2020

Alle beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen uanset erfaring og baggrund.

Det eneste det kræver, er engagement og lyst til at gøre Hedemarken til det bedste sted det kan være for beboerne.

Afdelinsmøde 2020 med afstemning om fysisk helhedsplan

Kontakt afdelingsbestyrelsen

Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen, ved at sende en mail til formand@hedemarken.dk eller ved at anvende formularen her i afsnittet.

Det er også muligt at komme og overvære et AB møde, der foregår hver 3. mandag i måneden i AB’s mødelokaler, Hedemarksvej 6, kl 18. Har man spørgsmål til bestyrelsen, får man mulighed for at stille dem her.

Mødereferater

Arbejdet som bestyrelsesmedlem

Hvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført.

Ofte uddelegeres dette arbejde i praksis, så du fx bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem indhenter tilbud på nye gynger til legepladsen.

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for dit arbejde i bestyrelsen. Det er her, du sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet

Her er 5 retningslinjer, som er gode at have i tankerne i dit arbejde som beboervalgt:

  • Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere.

  • Du er tillidsmand for alle beboerne – også for de psykisk handicappede, de unge, de nye og de gamle danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser.

  • Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen.

  • Du skal fungere som igangsætter f.eks. af aktiviteter i afdelingen – ikke udføre alle de praktiske opgaver selv.

  • Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine – også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen.

(kilde: BL.dk)