fbpx

Oversigt over udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist
Christina Madsen
Mohamed Moumou

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Repræsentantskabet AKB Albertslund

a. AB indstiller 2 til OB
Mohamed Moumou
Natascha Sønderskov

b. AB indstiller 1 til Repræsentantskabet i AKB Albertslund
Øyvind Holm

Housemaster

Brian Henriksen
Jørn Ipsen

Repræsentantskabet i KAB

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan

René Løfqvist
Christina Madsen
Jørn Ipsen
Jørgen Pedersen
Søren Olsen
Mohamed Moumou
Øyvind Holm
Stiig Schønveller
Natascha Sønderskov

Uden for AB
Jannie Hansen

Projektleder
Haroon Kalyal Javad (KAB)

Legeplads

Tovholder: Søren Holm (EK)
Rachida Koulij
Stiig Schønveller
René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Øyvind Holm

Uden for AB
Camilla Fog Schønveller

Festudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Brian Henriksen
Mohamed Moumou
Rachida Koulij
Jørn Ipsen
Natascha Sønderskov
Øyvind Holm

Udenfor AB
Camilla Fog Schønveller

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Lokaleudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Brian Henriksen
Natascha Sønderskov
Mohamed Moumou
Rachida Koulij
Jørn Ipsen
Christina Madsen

Øyvind Holm

Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Kommunikationsudvalg

Tovholder: Laura Laura von der Maase (EK)
René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Stig Larsen
Jørn Ipsen

Kontakt: lauma@kab-bolig.dk

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen
Øyvind Holm

Følgegruppe Boligsocial Helhedsplan

Tovholder: Søren Holm (EK) (Ind til en boligsocial helhedsplan er gældende)
Christina Madsen
Stig Larsen
Øyvind Holm
Mohamed Moumou
Laura von der Maase (EK)

Uden for AB
Camilla Fog Schønveller
Lis Riemenschneider

BL’s 9. kreds

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen

Suppleant
Øyvind Holm