Sådan kan du overvære et møde i afdelingsbestyrelsen

AB møde

Kære beboere i Hedemarken

Ønsker du at overvære bestyrelsens digitale møde mandag den 1 marts, kan det ske ved at sende mig en mail senest d. 25. marts kl. 19 på formand@hedemarken.dk. Inden mødet mandag vil du så modtage et link, hvor du kan tilgå mødet.

Som gæst, der overværer et møde, har du hverken tale eller stemmeret, og eventuelle lukkede punkter kan ikke overværes. Er du gæst der kommer med et indlæg til bestyrelsen, har du selvfølgelig taleret under dit “eget” punkt.

Ønsker du at kontakte bestyrelsen, kan du også skrive en mail til formanden@hedemarken.dk

Med venlig hilsen
René Løfqvist
Formand for afdelingsbestyrelsen