AKB Hedemarken

Næste AB møde

Afdelingsbestyrelsen holder møde d. 16. august kl 18.00-21:30 i Hedemarkens Festsal, Hedemarksvej 12
Tilmelding foregår ved at skrive en e-mail til formand@hedemarken.dk

Dagsorden for mødet:

Dagsorden offentliggøres fem dage inden mødet.

PRAKTISK INFO

Ejendomskontoret
Plantegninger

BEBOERFACILITETER

Beboerhoteller
Vaskerier

BEBOERDEMOKRATI

Afdelingsbestyrelsen
Grupper og Udvalg
Referater og vedtægter
AB Forum

Sociale aktiviteter

Aktiviteter
Hedemarkens boligsociale team: Lone Kaas og Laura von der Maase
Hedemarkens Indsats for Naboskab og Trivsel (HINT)