Bestyrelsesarbejdet

Ny i AB

Hvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført.

Ofte uddelegeres dette arbejde i praksis, så du fx bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem indhenter tilbud på nye gynger til legepladsen.

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for dit arbejde i bestyrelsen. Det er her, du sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet

5 gode retningslinjer

Her er 5 retningslinjer, som er gode at have i tankerne i dit arbejde som beboervalgt:

  • Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere.

  • Du er tillidsmand for alle beboerne – også for de psykisk handicappede, de unge, de nye og de gamle danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser.

  • Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen.

  • Du skal fungere som igangsætter f.eks. af aktiviteter i afdelingen – ikke udføre alle de praktiske opgaver selv.

  • Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine – også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen.

(kilde: BL.dk)