Fællesspisning

Myndighedernes forskrifter skal til enhver tid  overholdes.

Sker dette ikke, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at lukke aktiviteten ned igen.

Husk at holde jer opdateret løbende på ændringer!

Det er tovholderen for den enkelte aktivitet der afgør om der skal følges strammere regler end myndighederne har meldt ud.
Er du i tvivl, så kontakt tovholderen for din aktivitet.

Fællesspisning

Danmark spiser sammen d. 9. juni

Hakkebøffer med løg d. 23. juni

Kan du af sundhedsmæssige årsager ikke selv hente dit måltid, har vi mulighed for at tilbyde kontakt-fri levering.

Tid, sted og pris

Selvom vi ikke kan mødes som vi plejer, kan du stadig få glæde af lækre måltider, “som mormor laver dem”. Lone laver nemlig to gange om måneden “mormor-mad” til 30 mennesker. Du får to retter for kun 40 kr,-. Børn koster kun 20 kr. Alle er velkomne! Afhentning af maden foregår fra døren ind til C-salen, Nyvej 23.

Kontakt

Lone Christiansen, 29 90 81 64

Fællesspisning, Mormor take away, AKB Hedemarken