Banko

Myndighedernes forskrifter skal til enhver tid  overholdes.

Sker dette ikke, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at lukke aktiviteten ned igen.

Husk at holde jer opdateret løbende på ændringer!

Det er tovholderen for den enkelte aktivitet der afgør om der skal følges strammere regler end myndighederne har meldt ud.
Er du i tvivl, så kontakt tovholderen for din aktivitet.

Banko

Vi spiller 10 spil. Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.

Kom og få en hyggelig eftermiddag, støt et godt frivilligt initiativ og få en god kop kaffe.

Alle er velkomne – Ingen tilmelding.

BANKO ER MIDLERTIDIGT LUKKET NED

Tid, sted og pris

Kl. 14. ca. første søndag i måneden.

C-salen, Nyvej 23. 

6 plader for 60 kr.

Kontakt

Lone Christiansen

29 90 81 64