Vagtordning i Hedemarken

Mandag-torsdag kl. 15:30-07:00, fredag fra kl. 12:00, samt lørdag, søndag og helligdage hele døgnet.

Vagtordningen er kun til AKUT opstået problemer uden for normal arbejdstid og skal sikre at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige problemer.


Vagten modtager kun henvendelser vedr. følgende forhold.

  1. Svigt i varmen i større omfang (spørg din nabo og underboer).
  2. Svigt i vandet i større omfang (spørg din nabo og underboer).
  3. brud på rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  4. Opstigning af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må an-ses uundgåelige
  5. Svigt i strømen i større omfang (spørg din nabo og underboer).
  6. Stormskader, knuste ruder eller indbrud (du kan selv afhjælpe med afdækning).
  7. Ved brand: Ring 112 og derefter til vagten.

Ring 23 61 16 00


Problemer der skønnes at kunne vente til førstkommende arbejdsdag afvises, og beboeren skal selv kontakte ejendomskontoret.

Såfremt skaden er selvforskyldt eller der foretages tilkald direkte til håndværkere, vil du blive pålagt selv at betale for såvel tilkald, som for det udførte arbejde.