Dartklubben

Myndighedernes forskrifter skal til enhver tid  overholdes.

Sker dette ikke, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at lukke aktiviteten ned igen.

Husk at holde jer opdateret løbende på ændringer!

Det er tovholderen for den enkelte aktivitet der afgør om der skal følges strammere regler end myndighederne har meldt ud.
Er du i tvivl, så kontakt tovholderen for din aktivitet.

Dartklubben

Er du til hygge og dartspil? Og er du 55+ så er du velkommen i klubben. Det koster 150 kr./året og 50 kr. i indmeldelse.

Tid og sted

Hver onsdag kl. 13-16.
Hedebo, Nyvej 23.

Kontakt

Jannie Hansen