Kulturellen

Myndighedernes forskrifter skal til enhver tid  overholdes.

Sker dette ikke, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at lukke aktiviteten ned igen.

Husk at holde jer opdateret løbende på ændringer!

Det er tovholderen for den enkelte aktivitet der afgør om der skal følges strammere regler end myndighederne har meldt ud.
Er du i tvivl, så kontakt tovholderen for din aktivitet.

Kulturellen

Kulturellen er en hyggeklub for alle interesserede. Kulturellen har eksisteret i mange år, og når der er interesse for det, tager vi på udflugter og besøger museer, byer, oplever nye ting og hygger os sammen om det.

Kulturellen er skønt fællesskab, for alle der har lyst til hyggeligt samvær og vi byder alle nye ansigter hjerteligt velkommen, uanset alder, køn, baggrund og tro.

Tid og sted

Torsdag i lige uger kl. 13.30 i C-salen, Nyvej 23

Kontakt / Tovholder

Alice Kristensen, Tlf. 25 77 46 25, E-mail: alice.kristensen@hedemarken.dk