Udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening


Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist, Stiig Schønveller, Charlotte Andersen

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Nabohjælp Udvalg

Nabohjælp udvalget arbejder på at sprede kendskab til projekter, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden. Eksempelvis Nabohjælp og Operation Mærkning.

Tovholder: Stephane Kristiansen
Charlotte Andersen, Jørn Ipsen, Stella Andersen


Festudvalg

Hedemarkens Festudvalg står bag en række af vores feste traditioner i Hedemarken: Markedsdag, Sankt Hans, Julefest, fastelavn mm.

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Anne Rasmussen, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Udenfor afdelingsbestyrelsen: Brian Henriksen, Heidi Løfqvist, Dilan Koyuncu

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Hedemarkens Boligsociale Udvalg består af 5 medlemmer af Afdelingsbestyrelsen, der i tæt samarbejde med Hedemarkens to boligsociale medarbejdere og ABC, bestemmer de overordnede linjer og mål for det boligsociale arbejde i Hedemarken.

Tovholder: Lone Kaas (HINT)
Christina Madsen (AB), Stig Larsen (AB), Anne Rasmussen (AB), Irene Kann (AB), Charlotte Andersen (AB)

Lone Kaas (HINT, AKB) + kommende medarbejder i HINT

1 Repræsentant fra ABC

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk


Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalgets opgave er at udarbejde overordnede linjer for kommunikation i Hedemarken.

Tovholder: Kommende medarbejder i HINT
René Løfqvist, Stig Larsen, Natascha Sønderskov, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk


Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist, Christina Madsen, Stiig Schønveller, Natascha Sønderskov, Irene Kann, Stephane Kristiansen, Anne Rasmussen, Jørn Ipsen
Uden for bestyrelsen: Øyvind Holm og Søren Olsen (udvalget er lukket for nye medlemmer)

Projektleder: Haroon Kalyal Javad (KAB)


Lokaleudvalg

Lokaleudvalget sørger bl.a. for, at beboerlokaler og lignende er velindrettede og indbydende.

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Jørn Ipsen, Christina Madsen, Charlotte Andersen, Stephane Kristiansen, Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk


Legepladsudvalg

Når der skal indkøbes nye ting til Hedemarkens mange legepladser, er det Legepladsudvalget der står bag.

Tovholder: Søren Glad (EK)
Stiig Schønveller, René Løfqvist, Charlotte Andersen, Natascha Sønderskov

Kontakt: sg@kab-bolig.dk


Vaskeriudvalg

Vaskeriudvalget er nedsat for at forbedre og udvikle vores vaskerier

Tovholder: Søren Glad (EK)

Natascha Sønderskov, Christina Madsen

Udenfor AB: 3 beboere

Genbrugsplads/affald

Genbrugsudvalget står blandt andet for udvikling og planer for genbrugspladsen i Hedemarken.

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stiig Schønveller, Stig Larsen, Irene Kann, Charlotte Andersen, Millie Jensen

Kontakt: sho@kab-bolig.dk


Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering/Råderetskataloget

Tovholder: Søren Holm (EK)

Stephane Kristiansen, René Løfqvist, Millie Jensen, Stig Larsen, Stiig Schønveller

Repræsentantskabet AKB Albertslund

René Løfqvist, Christina Madsen, Natascha Sønderskov, Stig Larsen
Suppleant: Stiig Schønveller


Repræsentantskabet KAB

René Løfqvist, Christina Madsen
Suppleant: Stiig Schønveller


BL’s 9. kreds

Stig Larsen, Christina Madsen
Suppleant: Anne Rasmussen