Oversigt over udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist
Christina Madsen
Mohamed Moumou

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Repræsentantskabet AKB Albertslund

a. AB indstiller 2 til OB
Mohamed Moumou
Natascha Sønderskov

b. AB indstiller 1 til Repræsentantskabet i AKB Albertslund
Øyvind Holm

Housemaster

Jørn Ipsen

Repræsentantskabet i KAB

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan

René Løfqvist
Christina Madsen
Jørn Ipsen
Søren Olsen
Mohamed Moumou
Øyvind Holm
Stiig Schønveller
Natascha Sønderskov

Uden for AB
Jannie Hansen

Projektleder
Haroon Kalyal Javad (KAB)

Legeplads​udvalg

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stiig Schønveller
René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Øyvind Holm

Uden for AB
Camilla Fog Schønveller

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Festudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Brian Henriksen
Mohamed Moumou
Jørn Ipsen
Natascha Sønderskov
Øyvind Holm

Udenfor AB
Rachida Koulij

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Lokaleudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Mohamed Moumou
Jørn Ipsen
Christina Madsen

Øyvind Holm

Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Kommunikationsudvalg

Tovholder: Laura von der Maase (HINT, AKB)
René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Stig Larsen
Jørn Ipsen

Kontakt: lauma@kab-bolig.dk

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen
Øyvind Holm

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Tovholder: Søren Holm (EK)
Christina Madsen (AB)
Stig Larsen (AB)
Øyvind Holm (AB)
Mohamed Moumou (AB)

Lone Kaas (HINT, AKB)
Laura von der Maase (HINT, AKB)

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

BL’s 9. kreds

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen

Suppleant
Øyvind Holm