Udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering / Råderetskataloget

Tovholder: Søren Holm
Stephane Kristiansen, René Løfqvist, Stig Larsen, Stiig Schønveller, Millie Jensen, Natascha Sønderskov, Jannie Hansen, Anne Rasmussen

BL's 9. kreds

Stig Larsen, Christina Madsen, Millie Jensen og Anne Rasmussen

Festudvalg

Tovholder: 
Natascha Sønderskov, Anne Rasmussen, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen, René Løfqvist, Millie Jensen, Jannie Hansen

Udenfor afdelingsbestyrelsen: Heidi Løfqvist, Dilan Koyuncu

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
Stiig Schønveller, Anne Rasmussen og Irene Kann

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist, Christina Madsen, Stiig Schønveller, Jørn Ipsen, Natascha Sønderskov, Irene Kann, Stephane Kristiansen, Anne Rasmussen

Uden for bestyrelsen: Øyvind Holm og Søren Olsen

Projektleder: Haroon Kalyal Javad (KAB)

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen, Stiig Schønveller, Irene Kann, Millie Jensen, Søren Holm (EK), Søren Glad (EK), Jørn Ipsen, Jannie Hansen

 

Kontakt: sg@kab-bolig.dk

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Tovholder: Lone Kaas (HINT, AKB)
Christina Madsen (AB), Stig Larsen (AB),  Anne Rasmussen (AB), Irene Kann (AB), Charlotte Andersen (AB), Stephane Kristiansen (AB), Millie Jensen (AB), Jannie Hansen (AB)

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk

Kommunikationsudvalg

Foreløbig Tovholder: Stig Larsen
René Løfqvist, Stig Larsen, Natascha Sønderskov, Stephane Kristiansen

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk

Legepladsudvalg

Tovholder: Søren Glad (EK)
Stiig Schønveller, René Løfqvist, Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Stephane Kristiansen

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Lokaleudvalg

Tovholder: 
Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Jørn Ipsen, Christina Madsen,  Stephane Kristiansen, Stiig Schønveller, Søren Glad (EK)

Kontakt: formand45@gmail.com

Nabohjælp Udvalg

Tovholder: Stephane Kristiansen
Charlotte Andersen, Jørn Ipsen, Stella Andersen, Christina Madsen

Repræsentantskabet AKB Albertslund

Irene Kann
Suppleant: Stig Larsen

Repræsentantskabet KAB

Stiig Schønveller, Christina Madsen
Suppleant: René Løfqvist

Vaskeriudvalg

Tovholder: Søren Glad (EK)
Natascha Sønderskov, Christina Madsen

Uden for bestyrelsen: Ingelise, Mette Marie, Patrick

Kontakt: sho@kab-bolig.dk