Oversigt over udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist
Christina Madsen
Mohamed Moumou

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Festudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Mohamed Moumou
Jørn Ipsen
Natascha Sønderskov

Udenfor AB
Rachida Koulij
Brian Henriksen

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Tovholder: Søren Holm (EK)
Christina Madsen (AB)
Stig Larsen (AB)
Mohamed Moumou (AB)

Lone Kaas (HINT, AKB)
Laura von der Maase (HINT, AKB)

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Kommunikationsudvalg

Tovholder: Laura von der Maase (HINT, AKB)
René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Stig Larsen
Jørn Ipsen

Kontakt: lauma@kab-bolig.dk

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist
Christina Madsen
Jørn Ipsen
Søren Olsen
Mohamed Moumou
Stiig Schønveller
Natascha Sønderskov

Uden for AB
Jannie Hansen

Projektleder
Haroon Kalyal Javad (KAB)

Lokaleudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov
Mohamed Moumou
Jørn Ipsen
Christina Madsen

Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Legepladsudvalg

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stiig Schønveller
René Løfqvist
Natascha Sønderskov

Uden for AB
Camilla Fog Schønveller

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Repræsentantskabet AKB Albertslund

a. AB indstiller 2 til OB
Mohamed Moumou
Natascha Sønderskov

b. AB indstiller 1 til Repræsentantskabet i AKB Albertslund

Repræsentantskabet KAB

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen

BL's 9. kreds

René Løfqvist
Mohamed Moumou
Christina Madsen