Udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist, Stiig Schønveller, Charlotte Andersen

Kontakt: formand45@gmail.com

Nabohjælp Udvalg

Tovholder: Stephane Kristiansen
Charlotte Andersen, Jørn Ipsen, Stella

Festudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Anne Rasmussen, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Udenfor afdelingsbestyrelsen: Brian Henriksen, Heidi Løfqvist, Dilan Koyuncu

Kontakt: formand45@gmail.com

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Tovholder: Lone Kaas (HINT, AKB)
Christina Madsen (AB), Stig Larsen (AB),  Anne Rasmussen (AB), Irene Kann (AB), Charlotte

 

 

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk

Kommunikationsudvalg

Foreløbig Tovholder: Lone Kaas
René Løfqvist, Stig Larsen, Natascha Sønderskov, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Kontakt: lonka@kab-bolig.dk

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist, Christina Madsen, Mohamed Moumou, Stiig Schønveller, Natascha Sønderskov, Irene Kann, Stephane Kristiansen, Anne Rasmussen

Uden for bestyrelsen: Øyvind Holm,  Søren Olsen

Projektleder: Haroon Kalyal Javad (KAB)

Lokaleudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Jørn Ipsen, Christina Madsen, Charlotte Andersen, Stephane Kristiansen, Søren Holm (EK)

Kontakt: formand45@gmail.com

Legepladsudvalg

Tovholder: Søren Glad (EK)
Stiig Schønveller, René Løfqvist, Charlotte Andersen, Natascha Sønderskov

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Glad (EK)
Stig Larsen, Stiig Schønveller, Irene Kann, Charlotte Andersen, Millie, Søren Holm

Kontakt: sg@kab-bolig.dk

Repræsentantskabet AKB Albertslund

René Løfqvist, Christina Madsen, Stig Larsen, Stiig Schønveller, Mohamed Moumou
Suppleant: Natascha 

Repræsentantskabet KAB

René Løfqvist, Christina Madsen
Suppleant: Stiig Schønveller

BL's 9. kreds

Stig Larsen, Christina Madsen
Suppleant: Anne Rasmussen