Beboerlokaler

I Hedemarken har vi fire beboerlokaler, som kan lejes til fester og private arrangementer. Alle lokaler har tilknyttet køkken og toiletfaciliteter.

Vi arbejder på, at lægge billeder af lokalerne på hjemmesiden.


A-salen, Hedemarksvej 12

A-salen er et lokale til 50 personer som koster 500 kr. pr hverdag og 600,- kr. i leje for en weekend.


B-salen, Hedemarksvej 6

B-salen til 30 personer, koster 400 kr. pr. hverdag og 500 kr. i leje for en weekend.


C-salen, Nyvej 23

C-salen er et lokale til 50 personer som koster 500 kr. pr. hverdag og 600 kr. i leje for en weekend.


Lejen indgås på nævnte vilkår mellem ejendomskontoret og beboeren

1) Lokalet kan kun lejes af beboere i forbindelse med afholdelse af privat fest, foreningsfest, konference eller anden sluttet forsamling. Endvidere må der ikke opkræves entréafgift i forbindelse med afholdelse af arrangement/fest.
2) Råderet for lokalet på hverdage gælder fra kl. 08.00 på lejedagen til kl. 5.00 næste dag og for weekend gælder råderet af lokalet fra fredag kl. 8.00 til mandag morgen kl. 5.00.
3) Lejer er erstatningspligtig, såfremt der sker skade på inventar eller andet af det AKB lejede.
4) Det er ikke tilladt at spille højt musik efter kl. 01.00 i lokalerne. Ligeledes er det heller ikke tilladt at spille musik udendørs eller for åbne vinduer og døre.
5) Der forefindes ikke musikafspiller/højttalere i lokalerne.
6) Såfremt der skulle ske/opstå et akut problem ved det lejede, kan der ringes på vagttelefonen 23 61 16 00.
7) Lokalerne udlejes ikke d. 24.december og d. 31.december.
8) Alt affald skal indpakkes og bringes i/til de indrettede faciliteter for lokalet.
9) Der gives ikke tilladelse til opbevaring af drikkevarer, mad m.m. samt borddækning og pyntning før lejeperiodens begyndelse, ligesom det ikke er tilladt at efterlade/henstille samme effekter med henblik på senere afhentning.

Lejer er ansvarlig for:

1) At lokalet modtages uden fejl og mangler, og at disse evt. påtales ved lejedagens begyndelse ved at ringe til vagttelefonen eller skriftligt til ejendomskontoret således, at det er modtaget førstkommende hverdag.
2) At service og andet inventar på intet tidspunkt fjernes fra lokalet.
3) Brug af maskiner m.m. skal ske i henhold til ophængte brugervejledning.
4) At alt service stilles på de anviste pladser.
5) At antallet af service stemmer.
6) At køleskabe, komfurer/ovne og kaffemaskine rengøres.
7) At oprydning foretages og gulve fejes, evt. vaskes.
8) At borde og stole aftørres og sættes på plads. (følg ophængte anvisning for lokalet).
9) Alle nødudgange må kun benyttes i tilfælde af brand. Overtrædelse af dette bevirker øjeblikkelig lukning af arrangement, samt efterfølgende regning for overtrædelse af brandregler.
10) At efter festens afholdelse og senest kl. 5.00 indkastes nøglerne i brevindkastet på Hedemarksvej 12 – Ejendomskontoret.
11) Lejer skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude og kokkeknive.
12) Ved leje af festsalen samt A-salen kan handicapelevatoren benyttes. Elevatoren må kun benyttes til gangbesværede og kørestolsbrugere. Det er ikke tilladt at bruge elevatoren til varetransport, leg eller andet. Der forefindes handicaptoilet i kælderen.
13) At alle regler overholdes ifølge gældende regler. Såfremt lejeaftalen skønnes misligholdt – det være sig ved opkrævning af entré, ved eventuel tilkaldelse af politi i forbindelse med støjende adfærd, slagsmål, flere personer til stede end tilladt m.m. – kan tilsynsførende for lokalet afbryde festen.Festsalen inkl. A-salen, Hedemarksvej 10

Festsalen incl. A-salen til 140 personer, som koster 2.400 kr. pr. hverdag og 2.500 kr. for en weekend.


Kontakt for leje

Ejendomskontoret

Hedemarksvej 12
2620 Albertslund

+45 43 62 33 44
ek-hedemarken@kab-bolig.dk
Telefontid man-fre: kl. 10.30-12.00