Udvalg

Forkortelser :
AB = Afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, OB = AKB Albertslunds Organisationsbestyrelse, EK = Ansat ved ejendomskontoret i Hedemarken, BL = Boligselskabernes Landsforening

Forretningsudvalg

(Formand, Næstformand + 1 AB medlem)
René Løfqvist, Christina Madsen, Charlotte Andersen

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Nabohjælp Udvalg

Tovholder: Stephane Kristiansen
Charlotte Andersen, Jørn Ipsen

Festudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Anne Rasmussen, Mohamed Moumou, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Udenfor afdelingsbestyrelsen: Brian Henriksen, Heidi Løfqvist, Dilan Koyuncu

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)

Tovholder: Søren Holm (EK)
Christina Madsen (AB), Stig Larsen (AB), Mohamed Moumou (AB), Anne Rasmussen (AB), Irene Kann (AB)

Lone Kaas (HINT, AKB), Laura von der Maase (HINT, AKB)

Andreas Mørch (ABC)

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Kommunikationsudvalg

Tovholder: Laura von der Maase
René Løfqvist, Stig Larsen, Natascha Sønderskov, Jørn Ipsen, Stephane Kristiansen

Kontakt: lauma@kab-bolig.dk

Følgegruppe Fysisk Helhedsplan (Renovering 2022-2025)

René Løfqvist, Christina Madsen, Mohamed Moumou,  Stiig Schønveller, Natascha Sønderskov, Stig Larsen, Irene Kann, Stephane Kristiansen, Millie Jensen, Anne Rasmussen

Uden for bestyrelsen: Øyvind Holm, Jannie Hansen, Søren Olsen

Projektleder: Haroon Kalyal Javad (KAB)

Lokaleudvalg

Tovholder: René Løfqvist
Natascha Sønderskov, Mohamed Moumou, Stig Larsen, Jørn Ipsen, Christina Madsen, Søren Holm (EK)

Kontakt: formand@hedemarken.dk

Legepladsudvalg

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stiig Schønveller, René Løfqvist, Charlotte Andersen, Natascha Sønderskov

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Genbrugsplads/affald

Tovholder: Søren Holm (EK)
Stig Larsen, Stiig Schønveller, Irene Kann

Kontakt: sho@kab-bolig.dk

Repræsentantskabet AKB Albertslund

René Løfqvist, Mohamed Moumou, Christina Madsen, Natascha Sønderskov, Stig Larsen
Suppleant: Stiig Schønveller

Repræsentantskabet KAB

René Løfqvist, Christina Madsen
Suppleant: Natascha Sønderskov

BL's 9. kreds

Stig Larsen, Christina Madsen
Suppleant: Anne Rasmussen