Afdelingsmøde

Tirsdag d. 10. maj kl. 18:00 i Festsalen, Hedemarksvej 10

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Hedemarken. Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, beslutninger om renoveringer, valg til afdelingsbestyrelsen og meget andet.


Dine forslag

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du aflevere det skriftligt i Afdelingsbestyrelsens postkasse, Hedemarksvej 6, senest den 26. april 2022.
Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest én uge før afdelingsmødet.


Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På grund af EU Persondataforordningen må vi ikke længere bruge beboerlister med beboernes navne på. Vi skal derfor bede dig huske at have legitimation med, når du møder op til afdelingsmødet. Det kunne for eksempel være dit sundhedskort (sygesikringsbevis), som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor i afdelingen.

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg og referent
 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens
  beretning
 4. Orientering om boldbane & videoovervågning
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt valg af repræsentantskabs-
  Medlemmer
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Fremlæggelse af årsregnskab 2021
 10. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til mødet.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen