Referat fra Afdelingsmøde i Hedemarken den 10. maj 2022

Referat fra Afdelingsmøde den 10. maj 2022. Referatet er elektronisk godkendt af Formand Rene Løfqvist, dirigent John Olsen og referent Laura Von der Maase.

Referatet er underskrevet elektronisk.